கோதாவரி பயணம்

மூன்று நாட்களுக்கு நீண்ட ஒரு பயணம். சுற்றிலும் நீரும், மணலும், மலைகளும். கூடவே நண்பர்களும். கோதாவரியின் ப்ரவாகம் போல உரையாற்ற குருவும். வாழ்நாளின் மிக முக்கியமான பயணம்.

http://www.jeyamohan.in/?p=8997
http://www.jeyamohan.in/?p=9052
http://www.jeyamohan.in/?p=9080
http://cyrilalex.com/?p=572

இதுபற்றி நிறைய எழுதவேண்டும். பார்ப்போம்.

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: