நெனப்புத்தான் – 2

பெரும்பாலும் நான் பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கொள்வது எதையாவது நிராகரிக்கும்போதுதான். அதற்கான காரணங்கள் வலுவாகவே இருந்தாலும். பின்னர் ஒரு விஷயம் தெளிவானது. எதையுமே சாதாரனமாக நிராகரிக்கக்கூடாது என்பதுதான் அது. நிராகரிப்பு என்பது ஒரு எல்லை நிலை நடவடிக்கை மட்டுமே. ஒரு முழு நிராகரிப்பு நடக்கும்போது மேலதிகமான விவாதங்களுக்கான வாசலை மூடிவிடுகிறது. ஒரு கலைஞனையோ, கலைப்படைப்பயோ, கலையையோ விமரிசிக்கும்போது அதன் தகுதியான இடத்தை நேர்மையாக சுட்டிக்காட்டுவதோடு நின்றுவிடுவது பெரும்பாலும் நன்மை பயக்கும் என்று தோன்றுகிறது. இப்படிச் செய்யும் பட்சத்தில் முற்றிலும் நிராகரிக்கவில்லை என்ற த்ருப்தி அடுத்தவருக்குக் கிடைக்கும். அதேசமயம் மேலும் விவாதங்களுக்கான சாத்தியமும் இருக்கிறது. நிகழும் எந்த விஷயத்திற்கும் இடம் ஒன்று இருக்கத்தானே வேண்டும்? இதை பின்னவீனத்துவ சிந்தனை விளைவு என்று நண்பர் ஒருவர் தெரிவித்தார். மற்றொருவர் இது “காமன்சென்ஸ்” (common sense) என்றார்.

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: