குழந்தை மேதைகள்

நமது நாட்டில் இசைக்கலைஞர்கள் எல்லோருமே ஒன்று ப்ராடிஜியாக இருப்பார்கள் இல்லையென்றால் எக்ஸ்பைரி தேதியை நெருங்கிக்கொண்டிருப்பார்கள். கடின உழைப்பால் முன்னேறினேன் என்று சொல்லும் இளைஞர்கள் எவரும் கண்ணில்படவில்லை. Andre Rieu எனும் புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞரோடு சேர்ந்து வாசிக்கும் இந்த சிறுவனைப்பாருங்கள் Akim Camara என்று பெயர். இதை அவன் வாசிக்கும்போது அவனது வயது 3. இப்போது 8 வயது ஆகியிருக்கும். சிறு குழந்தை ஆனாலும் வயலினை கையில் எடுத்ததும் எவ்வளவு சீரியஸாகிவிட்டான் என்று இப்போதும் ஆச்சரியப்படுகிறேன்.

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: