சொல்வனம் – பாலேஷ் – சுகா

நான் சமீபத்தில் படித்த மிக நல்ல கட்டுரை. கட்டாயம் படிக்கவேண்டிய கட்டுரையும். சொல்வனத்திற்கு சபாஷ் சொல்லலாம். சுகா பேட்டி எடுத்திருப்பதால் இளையராஜா குறித்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ் தான். ஆனாலும், தகும்.

http://solvanam.com/?p=13585

 

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

One Response to சொல்வனம் – பாலேஷ் – சுகா

  1. karthik says:

    True Ram.
    not a music literate myself ,learned a lot from this article .
    Ive only known shenai in heyram and mahanadhi never realised there were so many pieces and how radiacally its been used in film music as opposed to the traditional style .

    Karthik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: