ஸ்ருதி பேதமும் பிட்ச் ஷிஃப்டும்

இது குறித்து விளக்கமாக எழுதவேண்டும் என்றுதான் முதலில் நினைத்தேன். பின்னர் இதோடு நிறுத்திக் கொள்வோம் என்று முடிக்கிறேன். சமீபத்தில் ஷாஜி முதல்முறை நேரடியாக எழுதிய கட்டுரை ஒன்றை படிக்க நேர்ந்தது.  நீங்களும் படிக்கலாம் : http://www.uyirmmai.com/contentdetails.aspx?cid=4327

 சுருதிபேதம் – Pitch Shift என்று குறித்திருந்தார். ஆங்கிலத்தில் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. (இதை ஸ்கேல் ஷிஃப்ட் என்றால் இன்னும் சரியாக இருக்குமோ?)தமிழில் சுருதி பேதம் என்பது பெரும்பாலும் க்ரஹ பேதத்தையே குறிக்கப்பயன்படுகிறது. க்ரஹபேதம் இன்னும் சிக்கலான விஷயம். ரஹ்மான் பயன்படுத்துவது போன்ற Pitch Shift நமது சங்கீதத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. அது மேற்கத்தைய இசை வழக்கம் மட்டுமே.
அதற்கு எதாவது புது தமிழ்ச்சொல்லை கண்டெடுத்துக்கொடுத்தால் நலம்.
Advertisements
%d bloggers like this: