கொலவெறி

இந்த பாடலை நான் கேட்ட நிமிடத்தில் இருந்து நினைத்து நினைத்து சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். சிரிப்பை இன்னும் மேலே மேலே என்று கொண்டுபோய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். என்சாய்..!!

ஒரிஜினல் கொலவெறி: http://www.youtube.com/watch?v=YR12Z8f1Dh8

சாஸ்த்ரீய கொலவெறி: http://soundcloud.com/mohank/kolaveri-subhapantuvarali

ஆல்-டைம் கொலவெறி – http://www.youtube.com/watch?v=FmPmdeXAjsA

 

 

 

 

 

Advertisements

About ராமச்சந்த்ர சர்மா
A Music Buff

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: